دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

جلسه مجمع پایش عملکرد واحدهای تابعه دانشگاه در سال 96 روز سه شنبه مورخ 24 بهمن ماه با حضور آقای دکتر ناصری پور ریاست محترم دانشگاه برگزار شد.

جلسه مجمع پایش عملکرد واحدهای تابعه دانشگاه در سال 96 روز سه شنبه مورخ 24 بهمن ماه با حضور آقای دکتر ناصری پور ریاست محترم دانشگاه برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
پنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶

جلسه بررسی عملکرد مالی دانشکده پیراپزشکی با حضور رییس دانشگاه برگزار شد

جلسه عملکرد مالی دانشکده پیراپزشکی با حضور دکتر ناصری پور  رییس دانشگاه روز سه¬شنبه مورخ 10  بهمن ماه  در سالن شورای طبقه ششم ستاد مرکزی برگزار گردید . به گزارش روابط عمومی دانشگاه: جلسه عملکرد مالی دانشکده پیراپزشکی روز سه شنبه مورخ 10  بهمن ماه  با حضور دکتر ناصری پور رییس دانشگاه، دکتر مبارکی معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر توکلی معاون درمان، مزدکی مدیر امور مالی، سرابی مدیر بودجه و پایش عملکرد، رییس و مسئول امور مالی دانشکده پیراپزشکی برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶

جلسه مجمع پایش عملکرد بیمارستان شهدای هفت تیر و حضرت فاطمه رباط کریم در سال 96 روز سه شنبه مورخ 19 دی ماه برگزار شد.

جلسه مجمع پایش عملکرد واحدهای تابعه دانشگاه در سال 96 روز سه شنبه مورخ 19 دی ماه با حضور دکتر مبارکی معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر توکلی معاون درمان، مزدکی مدیر امور مالی، سرابی مدیر بودجه و پایش عملکرد، روسا، مدیران و مسئولان امور مالی بیمارستان شهدای هفت تیر و حضرت فاطمه رباط کریم برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶

جلسه مجمع پایش عملکرد بیمارستان لولاگر و امام حسین(ع) بهارستان در سال 96 روز سه شنبه مورخ 12 دی ماه برگزار شد.

جلسه مجمع پایش عملکرد واحدهای تابعه دانشگاه در سال 96 روز سه شنبه مورخ 12 دی ماه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ جلسه مجمع پایش عملکرد واحدهای تابعه دانشگاه در سال 96 روز سه شنبه مورخ 12 دی ماه با حضور دکتر مبارکی معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر توکلی معاون درمان، مزدکی مدیر امور مالی، سرابی مدیر بودجه و پایش عملکرد، روسا، مدیران و مسئولان امور مالی بیمارستان لولاگر و امام حسین بهارستان برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶

جلسه مجمع پایش عملکرد مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) و بیمارستان شهدای یافت آباددر سال 96 روز سه شنبه مورخ 28آذرماه با حضور دکتر ناصری پور ری

جلسه مجمع پایش عملکرد واحدهای تابعه دانشگاه در سال 96 روز سه شنبه مورخ 28آذرماه با حضور دکتر ناصری پور رییس دانشگاه برگزار شد. دراین جلسه دکتر مبارکی معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر توکلی معاون درمان، مزدکی مدیر امور مالی، سرابی مدیر بودجه و پایش عملکرد، روسا، مدیران و روسای امور مالی مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) و بیمارستان شهدای یافت آباد حضور داشتند و عملکرد مالی سال 95 مراکز مذکور، بررسی و گزارش حسابرسان مستقل دانشگاه ارائه شد. ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
زیربخش سازمانی شماره یک
زیربخش سازمانی
شماره دو
زیربخش سازمانی
شماره سه