دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

برگزاری دور دوم مجمع مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

جلسه مجمع بررسی عملکرد مرکز آموزشی درمانی فیروزگر   روز سه شنبه مورخ 20 آذر  ماه 97 ساعت 9:30 با حضور آقای دکتر ناصری پور ریاست محترم دانشگاه برگزار شد.   ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷

برگزاری مجمع مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد

جلسه مجمع بررسی عملکرد مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد  روز سه شنبه مورخ 13 آذر  ماه 97 ساعت 14:30 با حضور آقای دکتر ناصری پور ریاست محترم دانشگاه برگزار شد.   ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷

برگزاری مجمع بیمارستان شهید فهمیده

جلسه مجمع بررسی عملکرد بیمارستان شهید فهمیده   روز سه شنبه مورخ 13 آذر  ماه 97 ساعت 9:30 با حضور آقای دکتر ناصری پور ریاست محترم دانشگاه برگزار شد.   ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷

برگزاری دور دوم مجمع مجتمع آموزشی ، پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

جلسه مجمع پایش عملکرد شبکه های بهداشتی درمانی شهرستان بهارستان و قدس سه شنبه مورخ 11 اردیبهشت ماه 97 با حضور آقای دکتر مبارکی معاون محترم توس

..

ادامه...