دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

جلسه مجمع پایش عملکرد شبکه های بهداشتی درمانی غرب و شمالغرب تهران سه شنبه مورخ 28 فروردین ماه 97 با حضور آقای دکتر ناصری پور ریاست محترم دانشگ

جلسه مجمع پایش عملکرد شبکه های بهداشتی درمانی غرب و شمالغرب تهران سه شنبه مورخ 28 فروردین ماه 97 با حضور آقای دکتر ناصری پور ریاست محترم دانشگاه برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

جلسه مجمع پایش عملکرد دانشکده های فناوری های نوین پزشکی و طب ایرانی سه شنبه مورخ 21 فروردین ماه 97 با حضور آقای دکتر ناصری پور ریاست محترم دا

جلسه مجمع پایش عملکرد دانشکده های فناوری های نوین پزشکی و طب ایرانی سه شنبه مورخ 21 فروردین ماه 97 با حضور آقای دکتر ناصری پور ریاست محترم دانشگاه برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶

جلسه مجمع پایش عملکرد دانشکده های علوم توانبخشی و علوم رفتاری و سلامت روان در روز سه شنبه مورخ 15 اسفند ماه با حضور آقای دکتر مبارکی معاون تو

جلسه مجمع پایش عملکرد دانشکده های علوم توانبخشی و علوم رفتاری و سلامت روان وز سه شنبه مورخ 15 اسفند ماه با حضور آقای دکتر مبارکی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶

جلسه مجمع پایش عملکرد دانشکده های پزشکی و بهداشت در روز سه شنبه مورخ 8 اسفند ماه با حضور آقای دکتر ناصری پور ریاست محترم دانشگاه برگزار شد.

جلسه مجمع پایش عملکرد دانشکده های پزشکی و بهداشت در روز سه شنبه مورخ 8 اسفند ماه با حضور آقای دکتر ناصری پور ریاست محترم دانشگاه برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

جلسه مجمع پایش عملکرد واحدهای تابعه دانشگاه در سال 96 روز سه شنبه مورخ 24 بهمن ماه با حضور آقای دکتر ناصری پور ریاست محترم دانشگاه برگزار شد.

جلسه مجمع پایش عملکردمجموعه مدد در سال 96 روز سه شنبه مورخ 24 بهمن ماه با حضور آقای دکتر ناصری پور ریاست محترم دانشگاه برگزار شد. ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما