دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

جلسه مجمع پایش عملکرد شبکه های بهداشتی درمانی شهرستان بهارستان و قدس سه شنبه مورخ 11 اردیبهشت ماه 97 با حضور آقای دکتر مبارکی معاون محترم توس

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

جلسه مجمع پایش عملکرد شبکه های بهداشتی درمانی شهرستان رباط کریم، ملارد و شهریار برگزار شد

جلسه مجمع پایش عملکرد شبکه های بهداشتی درمانی رباط کریم، ملارد و شهریار سه شنبه مورخ 4 اردیبهشت ماه 97 با حضور آقای دکتر مبارکی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

جلسه مجمع پایش عملکرد شبکه های بهداشتی درمانی غرب و شمالغرب تهران برگزار شد.

جلسه مجمع پایش عملکرد شبکه های بهداشتی درمانی غرب و شمالغرب تهران سه شنبه مورخ 28 فروردین ماه 97 با حضور آقای دکتر ناصری پور ریاست محترم دانشگاه برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

جلسه مجمع پایش عملکرد دانشکده های فناوری های نوین پزشکی و طب ایرانی برگزار شد

جلسه مجمع پایش عملکرد دانشکده های فناوری های نوین پزشکی و طب ایرانی سه شنبه مورخ 21 فروردین ماه 97 با حضور آقای دکتر ناصری پور ریاست محترم دانشگاه برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶

جلسه مجمع پایش عملکرد دانشکده های علوم توانبخشی و علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.

جلسه مجمع پایش عملکرد دانشکده های علوم توانبخشی و علوم رفتاری و سلامت روان وز سه شنبه مورخ 15 اسفند ماه با حضور آقای دکتر مبارکی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار شد. ..

ادامه...